Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Sözleşmeli Zabıt Katipliği Uygulama Sınavı Sonuçları Hakkında
  13.05.2022

  T.C.
  YALOVA
  ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


  SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ

   UYGULAMA SINAVINA KATILAN ADAYLARIN DİKKATİNE 

   

  Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01 Mart 2022 tarihli sınav ilanı ile 3 (üç) sözleşmeli zabıt katibi alımına ilişkin Adalet Komisyonumuza sınav izni verilmiştir. Verilen sınav izni gereğince 09.05.2022 ve 12.05.2022 (mazeretliler için) tarihlerinde Komisyon Başkanlığımızca uygulamalı sınav yapılmış olup, yapılan uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere;

  1-Sözleşmeli zabıt katipliği sınavı için ilan edilen kadro sayısının 3 katı  (3 x 3 = 9) kadar adaylar ile son sıradaki adayla 119 (yüzondokuz) ve üzeri doğru kelime yazan toplam 9 (dokuz) aday sözlü sınava katılmaya hak kazanmışlardır.

  2-Uygulama sınavı sonucunda BAŞARILI yazan 9 (dokuz) adayın sözlü sınavı 23.05.2022 Pazartesi günü saat 10:00’da Yalova Adliyesinde yapılacak olup, sınav saatinden en geç 15 dakika önce Yalova Adliyesi bina girişinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

  3-Sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ait sonuçların aşağıda ilan edildiği, (Adaylar T.C. Kimlik numarası ile sorgulama yapabileceklerdir.) Sözlü sınava katılacak adayların belirtilen gün ve saatte Yalova Adliyesinde hazır bulunmaları gerekmekte olup, bu hususta adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

  4-Sözlü sınavına katılacak adaylar kimlikleri ile birlikte sınava alınacağından, kimliği yanında olmayan adaylar sözlü sınava alınmayacak olup, ayrıca adayların sorgu ekran çıktısını da yanlarında hazır bulundurmaları gerekmektedir.

  5-Belirtilen gün ve saatte sözlü sınavına katılmayan adaylar başarısız sayılacaktır.

  6- Yapılan sözlü sınavda başarılı olarak atamaya hak kazanan adaylar Yalova Adliyesi (www.yalova.adalet.gov.tr) internet sitesinde ilerleyen tarihlerde ilan edileceği hususu,

                  İLGİLİLERE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 16.05.2022

   

  BAŞKAN

  ÜYE

  ÜYE

   

  Yalova Adliyesi Sözleşmeli Zabıt Katipliği Uygulama Uygulama Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız...

  (Not : Sorgulama İşlemi için Google Chrome Kullanınız.)

  Adres

  İsmetpaşa Mah. Hakim Sadettin Berki Cd. Merkez / YALOVA

  Telefon

  T e l : 0226 - 8 1 4 8 6 1 1

  F a x : 0226 - 8 1 3 0 5 3 1

  E-Posta

  yalovacbsisaretadalet.gov.tr