Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Sözleşmeli Zabıt Katipliği Uygulama Sınavı Sonuçları hakkında
  15.06.2023

  T.C.
  YALOVA
  ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


  SÖZLEŞMELİ ZABIT KÂTİBİ

   UYGULAMA SINAVINA KATILAN ADAYLARIN SÖZLÜ SINAV TARİHİ 

   

  Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 20.04.2023 tarih ve E-32992892-7398/11083 sayılı yazıları ile 14 (ondört) sözleşmeli zabıt kâtibi alımına ilişkin Adalet Komisyonumuza sınav izni verilmiştir. Verilen sınav izni gereğince 09.06.2023 ve 12.06.2023 (mazeret talepleri kabul edilenler) tarihlerinde Komisyon Başkanlığımızca uygulamalı sınav yapılmış olup, yapılan uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere;

  1-Sözleşmeli zabıt kâtipliği sınavı için ilan edilen kadro sayısının 3 katı  (14 x 3 = 42) 42 adayın sözlü sınava çağrılacaktır. Ancak 90 (doksan) ve üzeri doğru kelime yazan toplam 36 (otuzaltı) aday sözlü sınava katılmaya hak kazanmışlardır.

  2-Uygulama sınavı sonucunda BAŞARILI yazan 36 (otuzaltı) adayın sözlü sınavı 19/06/2023 Pazartesi günü saat 10:00’da Yalova Adliyesinde yapılacak olup, sınav saatinden en geç 15 dakika önce Yalova Adliyesi bina girişinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

  3-Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait sonuçlar aşağıda ilan edildiği (Adaylar T.C. Kimlik numarası ile sorgulama yapabileceklerdir.) gibi sınava katılacak adayların belirtilen gün ve saatte Yalova Adliyesinde hazır bulunmaları gerekmekte olup, bu hususta adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

  4-Sözlü sınava katılacak adaylar kimlikleri ile birlikte sınava alınacağından, kimliği yanında olmayan adaylar sözlü sınava alınmayacak olup, ayrıca adayların sorgu ekran çıktısını da yanlarında hazır bulundurmaları gerekmektedir.

  5-Belirtilen gün ve saatte sözlü sınava katılmayan adaylar başarısız sayılacaktır.

  6- Yapılan sözlü sınavda başarılı olarak atamaya hak kazanan adaylar Yalova Adliyesi (www.yalova.adalet.gov.tr) internet sitesinde ilerleyen tarihlerde ilan edileceği hususu,

                  İLGİLİLERE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 15.06.2023

   

  BAŞKAN

  ÜYE

  ÜYE

   

  Başvuru Durumunu Görüntülemek için Tıklayınız...

  Adres

  İsmetpaşa Mah. Hakim Sadettin Berki Cd. Merkez / YALOVA

  Telefon

  T e l : 0226 - 8 1 4 8 6 1 1

  F a x : 0226 - 8 1 3 0 5 3 1

  E-Posta

  yalovacbsisaretadalet.gov.tr