Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Hakkında

     

        Yalova Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü 20.07.2005 gün ve 25881 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5402 sayılı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunun 6. maddesi gereğince kurulmuştur.

       Mahkemece belirtilen koşullar ve süre içerisinde, denetim planı doğrultusunda suça sürüklenen çocuk, şüpheli, sanık veya hükümlünün toplumla bütünleşmesi açısından ihtiyaç duyduğu her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı toplum temelli bir uygulamadır.

      

       Amacımız

       Denetimli serbestlik hizmetlerinin genel amacı, toplumun huzur ve mutluluğunu sağlamak, suç işleyen insanları ıslah ederek yeniden üretken birer birey olmalarını sağlamaktır. Türk Denetimli Serbestlik Hizmetleri; toplumun huzur ve mutluluğunu sağlamak için, suç işleyen veya şartla tahliye olan insanların yeniden suç işlemesini önlemeyi, suçluların cezalarını toplum içinde rencide olmadan çekmelerini sağlamayı ve onlara her konuda rehberlik yaparak topluma kazandırılmasına katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.

       Bu bağlamda kısa süreli hapis cezasına mahkum olan kişilerin cezalarını Ceza İnfaz Kurumunda değil, toplum içerisinde çektirilmesi ancak kişilerin infazı gerçekleştirilirken de bazı yaptırımlara tabi tutulmasını ifade eder, bu yaptırımlar kamu veya kamu yararına hizmet üreten okul, hastane, kütüphane vs. kuruluşlarda ücretsiz ve gönüllü olarak çalışmayı, meslek ve sanat sahibi olmayan hükümlülerin bu amaçla kurs yada programlara özellikle de çocuk suçluların eğitime devam etmeleri, belli hak ve yetkilerini kullanmaktan mahrum bırakılmalarını kapsayabilir. Bu durum esas itibariyle suçlular açısından ceza değil bir mükafat mesabesindedir. Denetimli serbestliğin asıl hedefi hükümlüleri İYİLEŞTİRMEK ve TOPLUMA UYUMLU HALE GETİRMEKTİR.

   

       Hedef Kitlemiz

       Suça sürüklenen çocuklar; şüpheli, sanık, tanık pozisyonunda olup hakkında mahkemelerce tedbir yükümlülüğü verilen çocuk ve gençler (12-21 yaş); Şüpheli, sanık, tanık pozisyonunda olup hakkında mahkemelerce tedbir yükümlülüğü verilen yetişkinler (21 yaşını doldurmuş kişiler); Suçtan zarar görmüş mağdurlardır.

   

       Başlıca Görevlerimiz

  > 5402 sayılı kanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri, soruşturma ve kovuşturma evreleri ile hükümden ve salıverilmeden sonra bir denetim planı çerçevesinde yerine getirmek,

  > Çocuk Mahkemeleri ile Aile Mahkemelerine denetimli serbestlik, yardım ve koruma hizmetleri alanında gözetim esaslarına göre yardımda bulunmak, şüpheli ve sanıklar hakkında sosyal araştırma ve sosyal inceleme raporu hazırlamak,

  > Şüpheli veya sanıklar hakkında verilen Adli Kontrol Tedbirlerinin gözetim ve denetimi yapmak,

  > Uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişilerin tedavi ve denetimli serbestlik tedbirlerinin infazı takip etmek,

  > Kısa süreli hapis cezaları ile erteli cezalarda seçenek olarak verilen tedbirlerin denetim ve gözetimi yapmak,

  > Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp güvenlik tedbirine hükmolunanlarla ilgili tedbirlerin uygulanmasını sağlamak,

  > Özel infaz rejimine tabi tutulanların (konutta infaz) takip ve gözetimini yerine getirmek,

  > Ceza İnfaz Kurumlarından tahliyesine 1 ay kalan hükümlülere iş arama izni süresince yardımcı olmak,

  > Şüpheli, sanık, hükümlü ve mağdurlara psiko-sosyal yardımda bulunmak ve mahkeme kararları doğrultusunda uzman personelce rehberlik hizmetlerini yürütmek.

  Adres

  İsmetpaşa Mah. Hakim Sadettin Berki Cd. Merkez / YALOVA

  Telefon

  T e l : 0226 - 8 1 4 8 6 1 1

  F a x : 0226 - 8 1 3 0 5 3 1

  E-Posta

  yalovacbsisaretadalet.gov.tr