Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Bilirkişilik Başvurusu Kabul edilenlerin "Bilirkişi Yeminleri" ilanı
  20.07.2022

  BİLİRKİŞİ YEMİNLERİ

  ( Yer - Tarih ve Saat Duyurusu ) 

   

       Bursa Bilirkişilik Bölge Kurulunun https://bursabbk.adalet.gov.tr/ web adresinde 17.07.2022 tarihinde yayınlanan duyuruyla bilirkişilik başvurusu kabul edildiği bildirilenlere, Yalova Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonumuzca 22.07.2022 Cuma günü saat 11.00'da Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 44'üncü maddesi uyarınca yemin ettirilecektir.
           Belirtilen duyuruyla bilirkişilik başvurusu kabul edilenlerin belirtilen gün ve saatte Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
           Bu duyuruyla ilgililere yeminin yapılacağı yer, tarih ve saat tebliğ edilmiş sayılacak; ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.
           İlanen duyurulur.
       

  Yeminin Yapılacağı
  Yer       : Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma Salonu
  Tarih    : 22 Temmuz 2022 Cuma
  Saat      :11.00  

  Adres

  İsmetpaşa Mah. Hakim Sadettin Berki Cd. Merkez / YALOVA

  Telefon

  T e l : 0226 - 8 1 4 8 6 1 1

  F a x : 0226 - 8 1 3 0 5 3 1

  E-Posta

  yalovacbsisaretadalet.gov.tr