Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Yalova Adliyesi Sözleşmeli Mübaşirlik Nihai Sınav Sonucu Hk.
  06.09.2021

  T.C.

  Y A L O V A

  ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

  İ L A N  

  (SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİRLİK NİHAİ SINAV SONUCU İLANI)

  Yalova Adliyesinde  istihdam edilmek üzere ilan edilen kadrolara başvuruda bulunanlara ilişkin 02.06.2021  gününde gerçekleştirilen Sözleşmeli Mübaşirlik nihai sınav sonuçları aşağıda ilan edilmiş olup, adaylara başkaca bir bildirim yapılmayacaktır. Bildirim tebliğ yerine geçecektir.

              SÖZLÜ SINAVDA BAŞARILI OLUP, ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN;

   

  1. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
  2. Nüfus cüzdan fotokopisi
  3. Öğrenim belgeleri asılları
  4. Aile Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet üzerinden alınabilir)
  5. Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan (tıklayınız)
  6. Mecburi hizmetle yükümlü olmadığına dair yazılı beyan (tıklayınız)
  7. Mal Bildirimi Formu (tıklayınız)
  8. 4 adet vesikalık ve 1 adet 6x9 ebadında fotoğrafı
  9. Evli olan adaylar için eş durum beyannamesi (tıklayınız)

   

  21/09/2021 tarihi mesai bitimine kadar elden veya acele posta yoluyla Komisyonumuza teslim etmeleri gerekmektedir.

  Belgelerini belirtilen süreye kadar teslim etmeyen adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaklar ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adaylardan yerleştirme işlemi yapılacaktır.

  (Not : Sorgulama İşlemi için Google Chrome Kullanınız.)

  TC
  SOYADI
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  İsmetpaşa Mah. Hakim Sadettin Berki Cd. Merkez / YALOVA

  Telefon

  T e l : 0226 - 8 1 4 8 6 1 1

  F a x : 0226 - 8 1 3 0 5 3 1

  E-Posta

  yalovacbsisaretadalet.gov.tr

  Adalet Bakanlığı Logosu